Thuận lợi

Các giải pháp chuyển đổi CNTT sử dụng sự kết hợp phù hợp giữa công nghệ, đối tác, dịch vụ và mô hình tài chính để giúp bạn phát triển.

Về chúng tôi

Lucky Way Technology (NGB) Co., Ltd được thành lập vào năm 2005, Lúc đầu, chúng tôi tập trung vào sản xuất khung xe máy điện và trở thành một trong những nhà sản xuất khung hàng đầu tại Trung Quốc.